راهنمای ثبت نام

زبانآموز عزیز،

در صورتی که برای اولین بار در ترم جاری وارد سایت میشوید:

- سطح خود را با دقت انتخاب کنید.

- در صفحه بعد به ترتیب کد زبان آموزی و سپس کد ملی خود را وارد کنید.

- کد ثبت نام شما در سطح مورد نظر NEIW98 (با حروف بزرگ) میباشد.

    Site announcements

    (There are no discussion topics yet in this forum)

    Available courses